Posted by Bahagian hal ehwal akademik

Cara Login :
ID Pengguna : (D + 6 digit terakhir Nombor Matriks format baru)
Contoh ID Pengguna : D012345


Katalaluan : No Kad Pengenalan Pelajar tanpa '-'

ID Pengguna
:
Katalaluan
:
   

*Makluman : Sistem Surat Tamat Pengajian ini adalah tertakluk kepada pelajar
Ijazah Sarjana Muda dan Diploma Sahaja.

Terlupa Kata Laluan ? slik klik di sini untuk reset katalaluan

Cara Login : Gunakan ID Pengguna dan Katalaluan sama seperti MyUPSI Portal/MyGURU
Contoh :
ID Pengguna : (D + 6 digit terakhir Nombor Matriks format baru)
Contoh : No Pelajar format baru : D20041012345
ID Pengguna : D012345

Katalaluan : No Kad Pengenalan Pelajar tanpa '-'
( bagi pelajar yang pertama kali login atau belum menukar katalaluan)

Sekiranya terlupa katalaluan ? sila klik disini.

*Makluman :

*Makluman : Bagi pelajar yang telah menamatkan pengajian pada Mesyuarat Senat Kali Ke-211 Bil. 4/2022 bertarikh 14 Apri 2022 (Khamis) , pengambilan transkrip akademik boleh dilakukan bermula 11 Mei 2022 (Rabu) sehingga sebulan sebelum tarikh konvokesyen . Terima Kasih.

Sila rujuk Infografik Permohonan Transkrip Akademik disini terlebih dahulu sebelum hadir ke lokasi pengambilan transkrip akademik.

Ijazah, transkrip dan salinan rekod akademik atau maklumat yang berkaitan tidak akan dikeluarkan sekiranya pelajar masih mempunyai apa-apa hutang dengan Universiti.

.