Posted by Bahagian hal ehwal akademik

Cara Login :
ID Pengguna : (D + 6 digit terakhir Nombor Matriks format baru)
Contoh ID Pengguna : D012345


Katalaluan : No Kad Pengenalan Pelajar tanpa '-'

ID Pengguna
:
Katalaluan
:
   

*Makluman : Sistem Surat Tamat Pengajian ini adalah tertakluk kepada pelajar
Ijazah Sarjana Muda dan Diploma Sahaja.

Terlupa Kata Laluan ? slik klik di sini untuk reset katalaluan

Cara Login : Gunakan ID Pengguna dan Katalaluan sama seperti MyUPSI Portal/MyGURU
Contoh :
ID Pengguna : (D + 6 digit terakhir Nombor Matriks format baru)
Contoh : No Pelajar format baru : D20041012345
ID Pengguna : D012345

Katalaluan : No Kad Pengenalan Pelajar tanpa '-'
( bagi pelajar yang pertama kali login atau belum menukar katalaluan)

Sekiranya terlupa katalaluan ? sila klik disini.

*Makluman :

*Makluman : Bagi pelajar yang telah menamatkan pengajian pada Mesyuarat Senat Kali Ke-217 Bil. 12/2022 bertarikh 13 Disember 2022 (Selasa) , pengambilan transkrip akademik boleh dilakukan bermula 03 Januari 2023 (Selasa) .

Ijazah, transkrip dan salinan rekod akademik atau maklumat yang berkaitan tidak akan dikeluarkan sekiranya pelajar masih mempunyai apa-apa hutang dengan Universiti.

.